Lysvesper

17. oktober: Solveig Slettahjell synge sammen med Tord Gustavsen på flygel. Helge Fisknese poetisk refleksjon

Lysvesper i høst.

17. oktober og 14. november


I lysvesperen er det godt med tid til stille bønn og ettertanke. Dette er en time hvor sjelen kan falle til ro.

Det er fri adgang.


 

Apr18
Fredag 18. April,
11:00Pasjonsgudstjeneste.
Orgelresitasjon ved Stein Skøyeneie kl. 10.45
kl. 11: Pasjonsgudstjeneste. Prest Sturla Stålsett, kantor Stein Skøyeneie, Sagene Vocalis. konfirmanter deltar. Offer: Åpen kirke
 
Apr19
Lørdag 19. April,
12:00Åpen kirke
Åpen kirke, mulighet for lystenning, m.m.
 
Apr20
Søndag 20. April,
11:00Høytidsgudstjeneste.
Prest Knut Rygh, kantor Stein Skøyeneie,. Sagene Vocalis. Tina Brekkan. Nattverd. Kirkekaffe. Offer: NMS, misjonsprosjektet
12:00Åpen kirke
Åpen kirke, mulighet for lystenning, m.m.
 
Apr21
Mandag 21. April,
11:30Påskegudstjeneste på Sagenehjemmet.
Prest Knut Rygh, kantor Stein Skøyeneie.
 
Apr22
Tirsdag 22. April,
12:00Åpen kirke
Åpen kirke, mulighet for lystenning, m.m.
13:00Orgelkonsert i Sagene kirke
Kantor Stein Skøyeneie spiller på det historiske Hollenbach orgelet. Konserten kan kombineres med den påfølgende tidebønn
 
Apr24
Torsdag 24. April,
11:30Trilletreff med babysang
12:00Åpen kirke
Åpen kirke, mulighet for lystenning, m.m.