Menighetskontor og kirke er stengt pga av ferieavikling. Kirken er åpen i gudstjenestetiden, se oversikt. Tjenestegjørende prest er Torbjørn Fink
Les mer Publisert den 2013-09-19
Les mer Publisert den 2014-07-07
En torsdag i måneden arrangeres det seniortreff i regi av Mortensrud og Klemestrud meninghet. Hjertelig velkommen!
Les mer Publisert den 2014-07-03
Velkommen til bibelgruppe som er åpen for alle!
Les mer Publisert den 2014-04-24
En torsdag i måneden!
Les mer Publisert den 2014-01-15
Aug3
Søndag 3. August,
11:00Gudstjeneste med dåp og nattverd
Gudstjeneste ved sokneprest Trond Løberg. Organist Hannah Carding.