Fra 1. januar 2015 blir disse tre menighetene til en. Sokneprest, menighetsprest og menighetsråd er på plass. Det ser ut til å bli høymesser kl. 11.00 i Vestre Aker og i Bakkehaugen, mens det i Majorstuen blir to kveldsgudstjenester i måneden.
Les mer
Kveldsbønn i Capella Johannea tirsdag 16. desember kl. 18.00
Bønnen er utformet i fem deler: – innledning der vi påkaller Gud – bønn om frelse i våre liv – bønn om å lære å be – bønn for verden, for skaperverket og for mellommenneskelig enhet – overgivelse i Guds hender
Samtalegruppe
Annenhver tirsdag 17.30 - 19.00. Vi leser Apostlenes gjerninger. Samtalegruppen samles i lunchrommet (i kontorlokalene). Vi leser i Bibelen og snakker sammen om det som opptar oss. Gruppen er åpen og uformell, et sted der det går an å stille spørsmål – i respekt for hverandres meninger og ståsted. Alle er velkommen, hver gang eller når det passer.
Dette er ei messe med rom for stillhet, ettertanke og meditativ musikk i Taizé-tradisjonen. Messen varer fra kl 19 - 19.45. Deretter er det enkel servering og samtale. - Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
Tidebønn i Capella Johannea hver mandag og tirsdag kl. 12.15
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
1 - 6 av 17
Nov30
Søndag 30. November,
18:00 Lysmesse med MajorstuaPluss
Prester: Jonas Lind Aase og Gro Haaversen Barth Organist: Maria Hansli KFUM/K med eget band og Kor Major
 
Des2
Tirsdag 2. Desember,
17:30 Samtalegruppe
 
Des7
Søndag 7. Desember,
11:00 Høymesse
Prest: Arne Sand organist Haakon Omejer Sørlie
 
Des14
Søndag 14. Desember,
11:00 Høymesse
Prest: Anne Grete Listrøm Organist Haakon Omejer Sørlie
 
Des21
Søndag 21. Desember,
11:00 Høymesse
Prest Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
15:00 Julaftengudstjeneste
 
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 Høytidsmesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
Des28
Søndag 28. Desember,
11:00 Høymesse