Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
Se intervju med kirkeverge Robert Wright og med menighetsrådsleder i Majorstuen. Artikkelen gir viktige bakgrunnsopplysninger for omorganiseringen av kirken i Oslo.
Les mer
Tidebønn i Capella Johannea hver mandag og tirsdag kl. 12.15
Kveldsbønn i Capella Johannea tirsdag 29. april kl. 18.00
Bønnen er utformet i fem deler: – innledning der vi påkaller Gud – bønn om frelse i våre liv – bønn om å lære å be – bønn for verden, for skaperverket og for mellommenneskelig enhet – overgivelse i Guds hender
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
Det hører til det grunnleggende i kirkens bekjennelse at vi omtaler Jesus som både «sann Gud» og «sant menneske». Men hvordan skal det forstås? Tidligere sokneprest i Majorstuen, Jens Torstein Olsen, holder foredrag og innleder til samtale.
Les mer
1 - 6 av 15
Jul27
Søndag 27. Juli,
11:00Gudstjeneste i Vestre Aker
 
Aug3
Søndag 3. August,
11:00Gudstjeneste i Vestre Aker
 
Aug10
Søndag 10. August,
11:00Gudstjeneste i Vestre Aker