31. august: Familiegudstjeneste med Majorstuen barne- og ungdomskor
Samtalegruppe
Tirsdag 2. september 17.30 - 19.00. Deretter annen hver uke. Vi leser Apostlenes gjerninger. Samtalegruppen samles annenhver tirsdag 17.30 – 19 i lunchrommet (i kontorlokalene). Vi leser i Bibelen og snakker sammen om det som opptar oss. Gruppen er åpen og uformell, et sted der det går an å stille spørsmål – i respekt for hverandres meninger og ståsted. Alle er velkommen, hver gang eller når det passer.
Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
Se intervju med kirkeverge Robert Wright og med menighetsrådsleder i Majorstuen. Artikkelen gir viktige bakgrunnsopplysninger for omorganiseringen av kirken i Oslo.
Les mer
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
Det hører til det grunnleggende i kirkens bekjennelse at vi omtaler Jesus som både «sann Gud» og «sant menneske». Men hvordan skal det forstås? Tidligere sokneprest i Majorstuen, Jens Torstein Olsen, holder foredrag og innleder til samtale.
Les mer
1 - 6 av 16
Aug31
Søndag 31. August,
11:00Familiegudstjeneste
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Maria Hansli
Majorstuen barne- og ungdomskor
 
Sep7
Søndag 7. September,
11:00Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie
Forsangere fra Majorstua kammerkor
 
Sep14
Søndag 14. September,
11:00Høymesse
Prest: Hjalmar Kjelsvik
Organist: Maria Hansli
 
Sep21
Søndag 21. September,
11:00Høymesse
Prest: Anne Grete Listrøm
Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Sep28
Søndag 28. September,
11:00Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt5
Søndag 5. Oktober,
11:00Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt12
Søndag 12. Oktober,
11:00Familiegudstjeneste
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie
Majorstuen barne- og ungdomskor
4-års bok
 
Okt19
Søndag 19. Oktober,
11:00Høymesse
Prest: Anne Grethe Listrøm
Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt26
Søndag 26. Oktober,
11:00Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov2
Søndag 2. November,
11:00Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth
Organist: Haakon Omejer Sørlie