Fra 1. januar 2015 blir de tre menighetene til en. Det blir høymesser kl. 11.00 i Vestre Aker og i Bakkehaugen, mens det i Majorstuen blir to kveldsgudstjenester i måneden. Første kveldsgudstjeneste blir 11. januar og deretter hver fjortende dag fra 15. februar.
Les mer
Kveldsbønn i Capella Johannea tirsdag 16. desember kl. 18.00
Bønnen er utformet i fem deler: – innledning der vi påkaller Gud – bønn om frelse i våre liv – bønn om å lære å be – bønn for verden, for skaperverket og for mellommenneskelig enhet – overgivelse i Guds hender
Dette er ei messe med rom for stillhet, ettertanke og meditativ musikk i Taizé-tradisjonen. Messen varer fra kl 19 - 19.45. Deretter er det enkel servering og samtale. - Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
Se intervju med kirkeverge Robert Wright og med menighetsrådsleder i Majorstuen. Artikkelen gir viktige bakgrunnsopplysninger for omorganiseringen av kirken i Oslo.
Les mer
Det hører til det grunnleggende i kirkens bekjennelse at vi omtaler Jesus som både «sann Gud» og «sant menneske». Men hvordan skal det forstås? Tidligere sokneprest i Majorstuen, Jens Torstein Olsen, holder foredrag og innleder til samtale.
Les mer
1 - 6 av 15
Des21
Søndag 21. Desember,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie. Vi tar farvel med fungerende sogneprest Gro Haaversen Barth.
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
15:00 Julaftengudstjeneste
Prest: Knud Jørgensen Organist: Haakon Omejer Sørlie, Trompetist: Niclas Bredal
 
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 Høytidsmesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie, Trompetist: Niclas Bredal
 
Des26
Fredag 26. Desember,
11:00 Høytidsmesse i Vestre Aker kirke
Des28
Søndag 28. Desember,
11:00 Høymesse i Vestre Aker