Samtalegruppe
Neste gang: tirsdag 7. oktober 17.30 - 19.00. Deretter annen hver uke. Vi leser Apostlenes gjerninger. Samtalegruppen samles annenhver tirsdag 17.30 – 19 i lunchrommet (i kontorlokalene). Vi leser i Bibelen og snakker sammen om det som opptar oss. Gruppen er åpen og uformell, et sted der det går an å stille spørsmål – i respekt for hverandres meninger og ståsted. Alle er velkommen, hver gang eller når det passer.
Kveldsbønn i Capella Johannea tirsdag 14. oktober kl. 18.00
Bønnen er utformet i fem deler: – innledning der vi påkaller Gud – bønn om frelse i våre liv – bønn om å lære å be – bønn for verden, for skaperverket og for mellommenneskelig enhet – overgivelse i Guds hender
Dette er ei messe med rom for stillhet, ettertanke og meditativ musikk i Taizé-tradisjonen. Messen varer fra kl 19 - 19.45. Deretter er det enkel servering og samtale. - Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
Fra 15. september: Tidebønn i Capella Johannea hver mandag og tirsdag kl. 12.15
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
Se intervju med kirkeverge Robert Wright og med menighetsrådsleder i Majorstuen. Artikkelen gir viktige bakgrunnsopplysninger for omorganiseringen av kirken i Oslo.
Les mer
1 - 6 av 16
Okt26
Søndag 26. Oktober,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov2
Søndag 2. November,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov4
Tirsdag 4. November,
17:30 Samtalegruppe
 
Nov9
Søndag 9. November,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov16
Søndag 16. November,
11:00 Høymesse
 
Nov18
Tirsdag 18. November,
17:30 Samtalegruppe
 
Nov23
Søndag 23. November,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov30
Søndag 30. November,
18:00 Kveldsgudstjeneste
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Maria Hansli
 
Des2
Tirsdag 2. Desember,
17:30 Samtalegruppe
Des7
Søndag 7. Desember,
11:00 Høymesse