Kveldsbønn i Capella Johannea tirsdag 16. september kl. 18.00
Bønnen er utformet i fem deler: – innledning der vi påkaller Gud – bønn om frelse i våre liv – bønn om å lære å be – bønn for verden, for skaperverket og for mellommenneskelig enhet – overgivelse i Guds hender
Fra 15. september: Tidebønn i Capella Johannea hver mandag og tirsdag kl. 12.15
Samtalegruppe
Neste gang: tirsdag 23. september 17.30 - 19.00. Deretter annen hver uke. Vi leser Apostlenes gjerninger. Samtalegruppen samles annenhver tirsdag 17.30 – 19 i lunchrommet (i kontorlokalene). Vi leser i Bibelen og snakker sammen om det som opptar oss. Gruppen er åpen og uformell, et sted der det går an å stille spørsmål – i respekt for hverandres meninger og ståsted. Alle er velkommen, hver gang eller når det passer.
Majorstuen menighet holdt sitt årsmøte 11. mai og her uttaler vi oss om Oslo bispedømmeråds vedtak om omorganisering av Vestre Aker prosti. Vi skriver i vår høringsuttalelse: "Menighetsmøtet i Majorstuen menighet ønsker å videreutvikle samarbeidet med Bakkehaugen og Vestre Aker, og ser også fordeler med et felles menighetsråd. Menighetsmøtet ønsker likevel ikke å ta stilling til om Bakkehaugen skal opprettholdes som eget sokn. Menighetsmøtet ser positivt på at Majorstuen og Vestre Aker blir slått sammen.
Les mer
Se intervju med kirkeverge Robert Wright og med menighetsrådsleder i Majorstuen. Artikkelen gir viktige bakgrunnsopplysninger for omorganiseringen av kirken i Oslo.
Les mer
Prosjektet Majorstua kirke + holder til i Majorstuen kirke. Unge fra 18 til 30 år inviteres til gudstjenester og andre arrangementer.
Les mer
Areopagos er en kristen organisasjon som arbeider med religionsdialog, samtidsreligiøsitet kristen spiritualitet - og å vise nestekjærlighet gjennom bistandsprosjekter. Meditativ kveldsmesse og fellesskap siste mandag i måneden.
Les mer
1 - 6 av 16
Sep23
Tirsdag 23. September,
17:30 Samtalegruppe
 
Sep28
Søndag 28. September,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt5
Søndag 5. Oktober,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt7
Tirsdag 7. Oktober,
17:30 Samtalegruppe
 
Okt12
Søndag 12. Oktober,
11:00 Familiegudstjeneste
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie Majorstuen barne- og ungdomskor 4-års bok
 
Okt19
Søndag 19. Oktober,
11:00 Høymesse
Prest: Anne Grethe Listrøm Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Okt21
Tirsdag 21. Oktober,
17:30 Samtalegruppe
 
Okt26
Søndag 26. Oktober,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
 
Nov2
Søndag 2. November,
11:00 Høymesse
Prest: Gro Haaversen Barth Organist: Haakon Omejer Sørlie
Nov4
Tirsdag 4. November,
17:30 Samtalegruppe