Annenhver onsdag fra kl. 16.45 er det barnesang for barn fra 1-5 år i Ila kirke. Dørene åpner kl. 16.15, og i tillegg til sang og lek, serveres pølser og saft. Åpent for alle. Velkommen!
Les mer
Karnevalsgudstjeneste
Iladalen menighet ligger midt i byen, sør i Sagene bydel. Gjennom 65 år har Ila kirken vært et samlingssted for folk i nærmiljøet og en kilde til velsignelse. Den var en av de først arbeidskirken i landet, med mange rom for kirkens ulike aktiviteter, både til ung og gamle, og midt-imellom. Gudstjenestene er varierte, med kveldsmesse, egne gudstjenester lagt til rette for småbarnsfamilier og vanlige høymesser. På ukedagene er det mye som skjer og godt tilbud for barn, unge og voksne.
Les mer
I kirka er det rom for både tro og tvil. Vi ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt. Noen av temaene i løpet av året vil handle om å være menneske, snart bli voksen, liv og død, kristendom, kirke og gudstjeneste.
Les mer
Barnas Superkor er for barn fra 1. klasse og oppover. Velkommen til gamle og nye superkorister! Liker du sang, musikk og dans? Da er kanskje dette noe for deg! Musikkstilen preges av rhytm, soul, barnasgospel og salmer. Tekstene har et kristent innhold.
Les mer
Behandlingen av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par på Kirkemøtet denne uka, har vist at det er en stor og voksende andel i kirken som ønsker at dette skal bli mulig. Vi beklager vedtakene som ble gjort i denne saken. Vi mener at kirkelig vigsel av likekjønnede par i henhold til dagens ekteskapslov er teologisk legitimt, og en viktig pastoral og kirkelig oppgave. Siden Kirkemøtets behandling av saken har gjort dagens situasjon mer uklar for mange i og utenfor kirken, vil vi gjerne understreke følgende: Alle som har inngått borgerlig ekteskap er hjertelig velkommen til å feire dette med en seremoni i Sagene og Ila kirker til å motta forbønn og velsignelse over det inngåtte ekteskapet. Sokneprestene i Sagene og Iladalen: Sturla Stålsett og Knut Rygh
Les mer
Åpent for alle, ingen påmelding, velkommen inn! Høsten: Lørdagssamlinger (kl 19.00-21.00) Kom med to tomme eller fulle hender og så mange tomler som du måtte ha. Ta med det du måtte ønske å lage til julemessa. Trenger du ideer, får du gode forslag på samlingene. Vil du bare skravle en dag, er du velkommen til det også.
Les mer
 
 
 
Sep3
Onsdag 3. September,
12:00Hyggetreffet.
Samlingsstund for de modne. Kontaktperson Margit Knudsen, tlf: 22377011
16:45Middag med Messe. Måltidsfelleskap for store og små.
Vi spanderer middag i Ila kirke for de som vil, liten som stor, barnefamilie, student, pensjonist m.m. Dørene åpner 16.15,enkel middag fra kl. 16.45. Samling i kirken med enkel gudstjenesten fra kl. 17.30 til kl. 18. Prest Knut Rygh, diakon Gunnel Johansson Rø, organist Espen Takle
 
Sep4
Torsdag 4. September,
11:30Trilletreff med babysang
 
Sep6
Lørdag 6. September,
12:00Barnas Lørdagskatedral I Ila
Gud skaper - vi lager! Bli med på en opplevelse rik lørdag med fint fellesskap i Ila kirke. Vi skal ha spennende aktiviteter som handler om skaperverket. Det blir mulighet for å bygge med playmais.
 
Sep7
Søndag 7. September,
19:00Kveldsmesse
Prest Knut Sand Bakken, organist Espen Takle. Natttverd.