Annenhver onsdag fra kl. 16.45 er det barnesang for barn fra 1-5 år i Ila kirke. Dørene åpner kl. 16.15, og i tillegg til sang og lek, serveres pølser og saft. Åpent for alle. Velkommen!
Les mer
I kirka er det rom for både tro og tvil. Vi ønsker at konfirmantåret skal være både sosialt og lærerikt. Noen av temaene i løpet av året vil handle om å være menneske, snart bli voksen, liv og død, kristendom, kirke og gudstjeneste.
Les mer
Kom med tomme eller fulle hender og så mange tomler du måtte ha...
O,jul med din glede er Sagene og Iladalens tradisjonsrike julemesse, populært kalt O,jul. O, jul drives av en frivillig arbeidsgruppe som har åpne samlinger gjennom hele året. Kom med tomme eller fulle hender og så mange tomler som du måtte ha. Ta med det du måtte ønske å lage til julemessa. Trenger du ideer, får du gode forslag på samlingene. Vil du bare skravle en dag, er du velkommen til det også! Første samling er lørdag 30.mai kl 10-14 hos Margrethe i Sarpsborggata 16D.
Les mer
Barnas Superkor er et kor for barn mellom 1. - 7. klasse, og vi vil gjerne ha flere medlemmer! Liker du sang, musikk og dans? Da er kanskje dette noe for deg! Musikkstilen preges av rhytm, soul, barnasgospel og salmer.
Les mer
Behandlingen av spørsmålet om kirkelig vigsel av likekjønnede par på Kirkemøtet denne uka, har vist at det er en stor og voksende andel i kirken som ønsker at dette skal bli mulig. Vi beklager vedtakene som ble gjort i denne saken. Vi mener at kirkelig vigsel av likekjønnede par i henhold til dagens ekteskapslov er teologisk legitimt, og en viktig pastoral og kirkelig oppgave. Siden Kirkemøtets behandling av saken har gjort dagens situasjon mer uklar for mange i og utenfor kirken, vil vi gjerne understreke følgende: Alle som har inngått borgerlig ekteskap er hjertelig velkommen til å feire dette med en seremoni i Sagene og Ila kirker til å motta forbønn og velsignelse over det inngåtte ekteskapet. Sokneprest i Sagene og Iladalen menighet Knut Rygh
Les mer
Dørene åpner 16.15,enkel middag fra kl. 16.45. Samling i kirken kl. 17.30 til kl. 18. Gymsalen er åpen for ballspill, m.m.
Les mer
Ila kirke i Iladalen
Store og små iladøler inviteres til fest i Iladalen med pølse, kake og sang. Vi satser på godvær og samles øverst i parken i Iladalen, i amfiet foran Ila kirke. Barnas Superkor, Ilaharmonien, Allsang med bl.a. Trond Teigen og Sangere fra Bårdar Akademiet, organist Per Karang, prest Knut Rygh og Guri Riksaasen.. Verdensmester Sune Wentzel kårer dalens beste fresbekastere i ulike klasser. Vi tenner grillen, ta med grillmat og kaker. Gratis entrè. I samarbeid med Iladalens venner
Les mer
Karnevalsgudstjeneste
Iladalen menighet ligger midt i byen, sør i Sagene bydel. Gjennom 65 år har Ila kirken vært et samlingssted for folk i nærmiljøet og en kilde til velsignelse. Den var en av de først arbeidskirken i landet, med mange rom for kirkens ulike aktiviteter, både til ung og gamle, og midt-imellom. Gudstjenestene er varierte, med kveldsmesse, egne gudstjenester lagt til rette for småbarnsfamilier og vanlige høymesser. På ukedagene er det mye som skjer og godt tilbud for barn, unge og voksne.
Les mer
 
 
Mai28
Torsdag 28. Mai,
11:30 Babysang
Mai31
Søndag 31. Mai,
11:00 Gudstjeneste i Sagene kirke.
Prest Gro Haaversen Barth, organist Per Karang, dåp, nattverd og kirkekaffe. Offer: Misjonsalliansen