Svein Helge Rødahl ny sogneprest i Haugerud

Vi kan ønske en mangfoldig 60-åring velkommen som sogneprest i Haugerud i begynnelsen av september. Brobygging er vel det sentrale stikkordet – og han fikk da også pris som brobygger mellom kirke, samfunn og kultur i juli i fjor.

Men hvem er han så? Akkurat nå: gateprest og daglig leder for Kirkens Bymisjon i Østfold – bosatt i Fredrikstad. Og før det? Hvis vi går bakover: Ambulerende sjømannsprest i Sørøst-Asia, Sjømannsprest i New York, Sogneprest på Kråkerøy, Res.kap. i Domkirken i Fredrikstad, Informasjonskonsulent i Kirkens Nødhjelp, Ungdomssekretær for Santalmisjonen i Østfold.

Men det er ikke det hele. Innimellom eller samtidig med dette har han vært styreleder i Kirkens U-landsinformasjon og laget mye u-landsinformasjon der og for Kirkens Nødhjelp, jobbet med vennskapskontakt med Guatemala, jobbet med Grønn menighet og var medredaktør i første utgave av Grønn kirkebok. Og når vi har fått trukket pusten, fortsetter vi med: Vært med i styret for Fredrikstad kirkeakademi, jobbet med flere menighets- og organisasjonsblader og vært leder i Fredrikstad miljøforum. Kikker vi i Fredrikstad blad, ser vi at han er en kirkens mann som er svært synlig i bybildet, og at han i fjor fikk pris som brobygger i tilknytning til gateavisa =Østfold. Og så må vi for all del ikke glemme at han var prosjektleder for den kirkelige 2000-årsfeiringen.

Når han kommer til oss i september, skal han flytte inn i presteboligen, sammen med kona Reidun, som er lærer. Da får de kort vei til de to barna og de to barnebarna, som bor på Etterstadsletta og Tøyen.

Se folkFoto: Fredrikstad Blad

– Det er for tidlig å komme med noen programerklæring, om den i det hele tatt skal komme. Nå gjelder det først og fremst å bli kjent med menigheten og se hva den ønsker av meg, sier han. – Men helt generelt kan jeg si at jeg håper å kunne se folk. Mennesker er forskjellige, og har forskjellige behov. Jeg ser på forskjeller som noe positivt. Jeg har særlig lagt merke til og blitt glad for det diakonale arbeidet i Haugerud. Barne- og ungdomsarbeidet gir også stor grunn til glede og håp for menigheten.

– Selv er jeg forankret i en tradisjonell luthersk evangelieforståelse. Men samtidig har jeg lært, bl.a. gjennom arbeidet i Kirkens Nødhjelp, Sjømannskirken, Santalmisjonen og Bymisjon, at vi først blir en sann kirke når vi også har en utstrakt arm mot dem som er rundt oss og vil se folks problemer og behov. Vi må bry oss om hverandre og hvordan vi har det. For, som vi sier det i Bymisjon, ”Ingen er bare det du ser”.

– Jeg har et motto som bærer mye av arbeidet, sier han, – og det er Kirke på bortebane. Vi må som kirke tørre å bevege oss ut over våre trygge sirkler og trå inn der andre er trygge og vi kanskje mer utrygge. Det skaper i tillegg viktig kontakt. Bl.a. har jeg alltid forsøkt, så langt det har vært praktisk gjennomførbart, å ta dåpssamtaler hjemme hos folk.

Velkommen

– Det ser ut som Haugerud menighet viser meg et tverrsnitt av mitt liv som prest, og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt, avslutter han. Takk for at dere vil ta imot meg og min kone i deres fellesskap!

Og vi legger til: Velkommen!

 

Relaterte artikler
Neste 7 dager i Østre Aker og Haugerud
Jan27
Tirsdag 27. Januar,
17:30 Østre Aker misjonsforening
Velkommen til misjonsmøte i Midtveien 3.
 
Jan28
Onsdag 28. Januar,
12:00 Babysang
Sang, musikk, bevegelse.
 
Jan29
Torsdag 29. Januar,
11:15 Babysang
Sang, musikk, bevegelse.
17:30 KORiKAT
Barnekoret KORiKAT har øvelse.
19:00 Alna Vocalis
Kirkekoret Alna Vocalis har øvelse i menighetssalen. Velkommen til nye korister.
Feb1
Søndag 1. Februar,
11:00 Høymesse - Såmannssøndagen
Carsten Schuerhoff. Dåp. Nattverd Offer: Bibelselskapet Etter gudstjenesten samling for frivillige
11:00 Søndagsskole
 

Klikk for å se hva som skal skje videre fremover!

Følg også menigheten på Facebook!
Følg også menigheten på Facebook!