Fastetid er ettertankens og omtankens tid. Kanskje også en tid med fornyet fokus? Fire tirsdager i mars inviteres det til dialogkvelder for voksne i fastetiden. Her vil vi lete sammen etter de gode kildene og hente inspirasjon til fornyet fokus. Kvelden starter med Pusteromsliturgi i kirkerommet kl 19 Etterpå innledes det til samtale i menighetssalen. Enkel servering.
Les mer
Velkommen til dåp i en av kirkene i Grorud menighet!
Les mer
Konfirmasjonstiden er morsom, spennende, utfordrende og lærerik. Konfirmasjonsdagen et minne for livet. Du kan bli konfirmert i Grorud, Romsås eller Rødtvet kirke.
Les mer
Velkommen til en uformell sangstund hvor barn mellom 0 til 1 år og foreldre samles til sang, kos og hyggelig samvær. Vi synger, spiller på rytmeinstrumenter, beveger oss til rim og regler og danser med babyene. Gjennom disse aktiviteter stimuleres kroppsbevissthet og følelser, kommunikasjon og samhandling. Dette er også en fin anledning for foreldre å møte andre foreldre. I trygge omgivelser kan vi dele av erfaringer og opplevelser fra barselhverdagen.
Les mer
Vil du bruke dine evner og noe du er interessert i til frivillig engasjement i Grorud menighet? Her er det bruk for deg! Det er alltid plass til flere hender, føtter, øyne og ører som kan være med å gi mennesker et mer verdig og bedre liv. Mennesker i Groruddalen trenger det du kan!
Les mer
1 - 4 av 40
 
 
Mar6
Fredag 6. Mars,
10:15 Åpen kirke, fredagslunsj og babysang i Romsås kirke
Velkommen til Romsås kirke! Babysang kl 11.14 Lunsj kl 12 Middagsbønn kl 13
 
Mar8
Søndag 8. Mars,
11:00 Grorud - Høymesse
Liturg Tone Marie Falch, kantor Terje Singe. Kammerkoret deltar.
11:00 Romsås - Høymesse
Liturg Paul Kristian Steiro
11:00 Rødtvet - høymesse
Liturg Kristian Lassen
 
Mar9
Mandag 9. Mars,
12:00 Åpent hus
Annenhver mandag kl. 12-14 er det "Åpent hus" i Grorud menighetshus, Pastor Blaauws veei 3, rett bak kirken. Her får du lunsj, godt fellesskap og påfyll. Lunsj kr 30,-. Velkommen!
Mar10
Tirsdag 10. Mars,
19:00 Dialogkvelder i fastetiden - Rødtvet kirke
Kl 1900 Pusteromsliturgi i kirkerommet Etter dette blir det enkel servering og innledning til samtale i menighetssalen. Tema: "Dialogisk menighet" med Erik Holmquist, Thor Olav Eiken og Kari Sverdrup.