Velkommen til gudstjeneste med babysang søndag 1.februar kl.11 i Rødtvet kirke. Spesielt velkommen til 0-1 åringer og deres foreldre/foresatte! Gjennom sang, lek og deltagelse ønsker vi å skape musikkglede, gi rom for undring og gode opplevelser hos de små. Babysang-gjengen fra Rødtvet og Romsås blir med sammen med sangpedagog Ellen Milsom og Riitta Dahl Fjæren og organist Håkon Haga Kaldahl. Liturg er Tone Marie Falch.
Les mer
Steinbru på Kalbakken (ikke langt fra kirkene eller presteboligen)
Grorud menighet er en åpen og inkluderende menighet preget av mangfold og dialog. Det er tre kirker i soknet: Grorud, Romsås og Rødtvet og fire store sykehjem. Vi søker etter en prest som vil være med å utvikle en åpen folkekirke i Groruddalen og som vil bidra til å styrke kirkens rolle og nærvær ved sykehjemmene.
Les mer
Konfirmasjonstiden er morsom, spennende, utfordrende og lærerik. Konfirmasjonsdagen et minne for livet. Bli med da vel! Du kan bli konfirmert i Grorud, Romsås eller Rødtvet kirke.
Les mer
Vil du bruke dine evner og noe du er interessert i til frivillig engasjement i Grorud menighet? Her er det bruk for deg! Det er alltid plass til flere hender, føtter, øyne og ører som kan være med å gi mennesker et mer verdig og bedre liv. Mennesker i Groruddalen trenger det du kan!
Les mer
NB! Oppstart 26. januar! Annenhver mandag kl. 12-14 er det "Åpent hus" i Grorud menighetshus, Pastor Blaauws veei 3, rett bak kirken. Her får du lunsj, godt fellesskap og påfyll.
Les mer
1 - 4 av 40
 
 
Jan30
Fredag 30. Januar,
10:15 Åpen kirke, fredagslunsj og babysang i Romsås kirke
Velkommen til Romsås kirke! Babysang kl 11.14 Lunsj kl 12 Middagsbønn kl 13
Feb1
Søndag 1. Februar,
11:00 Grorud - Høymesse
Liturg Kristian Lassen.
11:00 Rødtvet - messe for små og store "Trygg til natten"
"Trygg til natten" gudstjeneste. Liturg Tone Marie Falch.
11:00 Romsås - Høymesse
Liturg Olav Tveito.