Sommeren er her. For mange er det en tid for å reise. Noen reiser til sydligere strøk, andre har kanskje en campingvogn eller hytte som lokker. For noen blir det uker på tur, for andre holder dagsturer i marka eller til sjøen. Veien, og det å være på reise, er noen av de eldste bildene på det åndelige livet.
Les mer
Øst/vestdialog i Domkirka
I mai dro konfirmanter fra Grorud menighet til Oslo domkirke. Der skulle vi møte konfirmanter fra vestkanten, nærmere bestemt Skøyen menighet. Hvordan er egentlig forholdet mellom øst og vest i byen vår? Det ble et spennende møte.
Les mer
Er det tid for dåp? Velkommen til en av kirkene i Grorud menighet!
Les mer
Vil du bruke dine evner og noe du er interessert i til frivillig engasjement i Grorud menighet? Her er det bruk for deg! Det er alltid plass til flere hender, føtter, øyne og ører som kan være med å gi mennesker et mer verdig og bedre liv. Mennesker i Groruddalen trenger det du kan!
Les mer
1 - 4 av 40
 
 
Jul27
Søndag 27. Juli,
10:00Åpen kirke i Grorud i sommer
Grorud kirke er åpen for stillhet, lystenning og bønn. Det er også mulighet for samtale.
11:00Grorud kirke - felles Høymesse
Liturg Hanne Kleveland