Fastetid er ettertankens og omtankens tid. Kanskje også en tid med fornyet fokus? Fire tirsdager i mars inviteres det til dialogkvelder for voksne i fastetiden. Her vil vi lete sammen etter de gode kildene og hente inspirasjon til fornyet fokus. Kvelden starter med Pusteromsliturgi i kirkerommet kl 19 Etterpå innledes det til samtale i menighetssalen. Enkel servering.
Les mer
Velkommen til dåp i en av kirkene i Grorud menighet!
Les mer
Konfirmasjonstiden er morsom, spennende, utfordrende og lærerik. Konfirmasjonsdagen et minne for livet. Du kan bli konfirmert i Grorud, Romsås eller Rødtvet kirke.
Les mer
Velkommen til en uformell sangstund hvor barn mellom 0 til 1 år og foreldre samles til sang, kos og hyggelig samvær. Vi synger, spiller på rytmeinstrumenter, beveger oss til rim og regler og danser med babyene. Gjennom disse aktiviteter stimuleres kroppsbevissthet og følelser, kommunikasjon og samhandling. Dette er også en fin anledning for foreldre å møte andre foreldre. I trygge omgivelser kan vi dele av erfaringer og opplevelser fra barselhverdagen.
Les mer
Vil du bruke dine evner og noe du er interessert i til frivillig engasjement i Grorud menighet? Her er det bruk for deg! Det er alltid plass til flere hender, føtter, øyne og ører som kan være med å gi mennesker et mer verdig og bedre liv. Mennesker i Groruddalen trenger det du kan!
Les mer
1 - 4 av 40
 
 
Apr2
Torsdag 2. April,
18:00 Skjærtorsdag - felles måltid & messe i Romsås kirke
Liturg Hanne Kleveland, diakon, organist Thor Henning Isachsen.
 
Apr3
Fredag 3. April,
11:00 Langfredag - felles pasjonsgudstjeneste i Rødtvet kirke
Liturg Hanne Kleveland og Tone Marie Falch, organist Thor Henning Isachsen.
 
Apr4
Lørdag 4. April,
1 dag Påskenatt/Ottesang - felles i Grorud kirke
Liturg Tone Marie Falch og Kristian Lassen, kantor Terje Winge. Kammerkoret deltar.
Apr5
Søndag 5. April,
11:00 1. Påskedag - felles Påskedagsmesse i Grorud kirke
Hanne Kleveland, Kristian Lassen og kantor Terje Winge.