Hva er konfirmasjon?

I Norge har vi en flott tradisjon med konfirmasjon det året man fyller 15 år. Motivasjonen er forskjellig. Feiring, undring, penger, tradisjon og tro er stikkord. Uansett er du velkommen til å konfirmere deg i Grefsen kirke! I løpet av året lærer du om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. Bli med på et knall år med undervisning, sommerleir og aktiviteter som band, idrett, kostymelaging og drama.

Det å konfirmere seg er å være med på en forbønnshandling i kirken der prest og kateket ber for hver enkelt konfirmant.

Ordet ”confirmare” (engelsk: to confirm)betyr å styrke eller bekrefte. Det er Gud som bekrefter deg og det løftet han gav deg i dåpen.

Hvert år er det nå ca. 130 tenåringer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. I løpet av året skal vi lære om den
kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv.

For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt noen uker før konfirmasjonsdagen. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter.

Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette!

Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Ta gjerne kontakt med kateket Geir på mobil 97 12 56 01

Okt20
Mandag 20. Oktober,
17:00 Liv og Røre
Liv og Røre møtes i menighetssenteret.
 
Okt21
Tirsdag 21. Oktober,
18:00 Grefsen misjonsforening.
Fra en reise i Blånildalen v/Arna og Lars Østnor
18:30 SingAlong
Øvelse på menighetssenteret
 
Okt23
Torsdag 23. Oktober,
11:00 Babysang
Velkommen til babysang i Grefsen kirke
19:00 Menighetsrådsmøte
 
Okt25
Lørdag 25. Oktober,
14:00 Lørdag for 13-åringer Hallovenn
Lørdag for 13-åringer. "Hallovenn" forberedelse til søndag
Okt26
Søndag 26. Oktober,
11:00 Gudstjeneste
Familiegudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen og kateket Geir Hegerstrøm. Innsettelse av Sigmund Akselsen som sokneprest. Prost Trond Bakkevig. Dåp. 13 åringene deltar. Band. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.