Hva er konfirmasjon?

I Norge har vi en flott tradisjon med konfirmasjon det året man fyller 15 år. Motivasjonen er forskjellig. Feiring, undring, penger, tradisjon og tro er stikkord. Uansett er du velkommen til å konfirmere deg i Grefsen kirke! I løpet av året lærer du om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. Bli med på et knall år med undervisning, sommerleir og aktiviteter som band, idrett, kostymelaging og drama.

Det å konfirmere seg er å være med på en forbønnshandling i kirken der prest og kateket ber for hver enkelt konfirmant.

Ordet ”confirmare” (engelsk: to confirm)betyr å styrke eller bekrefte. Det er Gud som bekrefter deg og det løftet han gav deg i dåpen.

Hvert år er det nå ca. 130 tenåringer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. I løpet av året skal vi lære om den
kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv.

For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt noen uker før konfirmasjonsdagen. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter.

Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette!

Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Ta gjerne kontakt med kateket Geir på mobil 97 12 56 01

Des23
Tirsdag 23. Desember,
10:15 LUDO
Øvelse før opptreden i kirken.
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
12:10 LUDO
Kl. 12.10-12.30: Øve i kirken Kl. 13.00-13.45: Synge på julegudstjeneste.
12:30 Minikonsert
Grefsen skolekorps spiller i kirken før gudstjenesten
13:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 2. 1-20, I dag er det født dere en frelser i Davids by; Han er Messias, Herren. Julegudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. LUDO synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
14:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
15:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Sang ved kammerkoret «Utsikten» Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
 
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Joh. 1, 1-14, Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Høytidsgudstjeneste ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun. Nattverd. Tone Fossum spiller trompet. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt, Sat7.
 
Des26
Fredag 26. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Matt. 10, 16-22, Ta dere i vare for menneskene. Gudstjeneste på Grefsenhjemmet ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun.
Des28
Søndag 28. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 2, 36-38, Hun fortalte om barnet til alle som ventet på frihet. Høymesse ved sokneprest Sigmund Akselsen. Dåp og nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.