Hva er konfirmasjon?

I Norge har vi en flott tradisjon med konfirmasjon det året man fyller 15. Motivasjonen er forskjellig. Feiring, undring, penger, tradisjon og tro er stikkord. Uansett er du velkommen til å konfirmere deg i Grefsen kirke! I løpet av året lærer du om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår, og oss selv. Bli med på et knall år med undervisning, sommerleir og aktiviteter som band, idrett, kostymelaging og drama.

Det å konfirmere seg er å være med på en forbønnshandling i kirken der prest og kateket ber for hver enkelt konfirmant.

Ordet ”confirmare” (engelsk: to confirm)betyr å styrke eller bekrefte. Det er Gud som bekrefter deg og det løftet han gav deg i dåpen.

Hvert år er det nå ca. 130 tenåringer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. I løpet av året skal vi lære om den
kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår, og oss selv.

For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt noen uker før konfirmasjonsdagen. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter.

Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette!

Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Ta gjerne kontakt med kateket Geir på mobil 97 12 56 01

Apr18
Fredag 18. April,
11:00Gudstjeneste
Prekentekst: Joh. 18, 1-19,42, Jesus sa: «Det er fullbrakt!» Så bøyde Han hodet og utåndet.
Gudstjeneste ved sokneprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun.
 
Apr20
Søndag 20. April,
11:00Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 24, 1-9, Han er ikke her, han er stått opp.
Høytidsgudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen og kantor Erlend Fagertun.
Nattverd. Trompet: Odd Lund. Takkoffer til Sat7.
 
Apr21
Mandag 21. April,
11:00Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 24, 13-35, Han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene.
Gudstjeneste i storstua på Grefsenhjemmet ved sokneprest Egil Stray Nordberg og kantor Erlend Fagertun. Kirkekaffe.
 
Apr23
Onsdag 23. April,
19:00Kammerkoret Utsikten øver
Menighetens blandakor. Synger på gudstjenester, konserter og andre begivenheter. Kontakt kantor Erlend Fagertun for mer informasjon og evt. avtale om prøvesang.
 
Apr24
Torsdag 24. April,
11:00Babysang
11:45Andakt på Lillohjemmet
Andaktsstund på Lillohjemmet. Ved sogneprest Trygve Magelssen og Lillohjemmets venner.
19:00Evas Epler øver
Menighetens damekor. Høyt nivå. Kontakt kantor Erlend Fagertun for mer informasjon og evt. avtale om prøvesang.