Hva er konfirmasjon?

I Norge har vi en flott tradisjon med konfirmasjon det året man fyller 15 år. Motivasjonen er forskjellig. Feiring, undring, penger, tradisjon og tro er stikkord. Uansett er du velkommen til å konfirmere deg i Grefsen kirke! I løpet av året lærer du om den kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv. Bli med på et knall år med undervisning, sommerleir og aktiviteter som band, idrett, kostymelaging og drama.

Det å konfirmere seg er å være med på en forbønnshandling i kirken der prest og kateket ber for hver enkelt konfirmant.

Ordet ”confirmare” (engelsk: to confirm)betyr å styrke eller bekrefte. Det er Gud som bekrefter deg og det løftet han gav deg i dåpen.

Hvert år er det nå ca. 130 tenåringer som velger å konfirmere seg i Grefsen kirke. I løpet av året skal vi lære om den
kristne tro, hvilken betydning den har for samfunnet vi lever i, kirken vår og for oss selv.

For å bli konfirmert må man være døpt. Dersom du ikke er døpt kan du likevel delta i konfirmantforberedelsene. Hvert år er det noen som velger å bli døpt noen uker før konfirmasjonsdagen. Du kan velge om du vil bli døpt alene eller sammen med andre konfirmanter.

Utover dette stilles det ingen krav til deg som konfirmant annet enn at du prioriterer å delta på samlingene, og er motivert for dette!

Det gis også et tilbud som er spesielt tilrettelagt for ungdommer med spesielle behov i vår menighet.

Ta gjerne kontakt med kateket Geir på mobil 97 12 56 01

Nov23
Søndag 23. November,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Matt. 25, 31-46, Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Skriftemålsgudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. Søndagsskole
12:00 Julemesse på menighetssenteret
Velkommen til julemesse på menighetssenteret. Det blir salg av håndarbeider, hjemmelaget julebakst og mange andre godbiter. Vi har et rikholdig basarbord, loddsalg og loppesalg.
13:00 SingAlong
SingAlong synger på julemessa på menighetssenteret
 
Nov24
Mandag 24. November,
18:00 LUDO
Korøvelse på menighetssenteret.
 
Nov25
Tirsdag 25. November,
18:30 SingAlong
Øvelse på menighetssenteret
 
Nov26
Onsdag 26. November,
12:00 Hyggetreff
19:00 Filmkveld på menighetssenteret
Vi vise filmen Mannen uten minne av Kari Kaurismäki.
Nov28
Fredag 28. November,
19:00 Retro
Klubbkveld på menighetssenteret.