Søndag blir det kirkekaffe på menighetssenteret. Da vil vi presentere ny kunst som skal prege et nyoppusset menighetshus. Vi gleder oss!
Les mer
Kontakt og info angående konfirmasjon i Grefsen.
Les mer
I 20 år har vi hatt vennskap med Håpets kirke, vår lutherske søsterkirke i Ramallah på Vestbredden. Ramallahkomiteen ønsker at flere skal få del i dette vennskapet og samarbeidet, bli kjent med et fantastisk gjestfritt folk, en flott menighet og oppleve Det Hellige land. Vi inviterer derfor hele menigheten til jubileumstur. Bli med 26. sept - 3. okt 2015!
Les mer
Vi leier ut lokaler til arrangementer av alle slag; dåp, konfirmasjon, bursdager, konferanser, minnesamvær osv. Lokalene i Menighetssenteret i Glads vei 47 er nylig pusset opp og er trivelige og funksjonelle. Åpne artikkelen for å se bilder og få prisinformasjon.
Les mer
Barnekoret Ludo-øvelsene har startet opp igjen etter sommeren annenhver mandag kl. 18-19.30. Bli med da vel! Velkommen til et spennende høst-semester!!
Les mer
Velkommen til babysang i Grefsen menighet
Les mer
Søndagsskolen Sprell levende i Grefsen er barnas tilbud de søndagene vi ikke har familiegudstjenester. Vi ønsker å gi barna en god opplevelse på søndagen i kirken! Her finner du datoer, kontaktpersoner og litt informasjon.
Les mer
Des21
Søndag 21. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 1, 39-45, Velsignet er du blant kvinner. Høymesse ved sokneprest Sigmund Akselsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid.. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Des23
Tirsdag 23. Desember,
10:15 LUDO
Øvelse før opptreden i kirken.
 
Des24
Onsdag 24. Desember,
12:10 LUDO
Kl. 12.10-12.30: Øve i kirken Kl. 13.00-13.45: Synge på julegudstjeneste.
12:30 Minikonsert
Grefsen skolekorps spiller i kirken før gudstjenesten
13:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Luk. 2. 1-20, I dag er det født dere en frelser i Davids by; Han er Messias, Herren. Julegudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. LUDO synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
14:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved kapellan Inger Johanne Gjøen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
15:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Sang ved kammerkoret «Utsikten» Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
16:00 Gudstjeneste
Julegudstjeneste ved sokneprest Sigmund Akselsen og kantor Erlend Fagertun. Odd Lund spiller trompet. Einar Amlie synger. Takkoffer til menighetens arbeid og Kirkens Nødhjelp.
 
Des25
Torsdag 25. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Joh. 1, 1-14, Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Høytidsgudstjeneste ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun. Nattverd. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt, Sat7.
Des26
Fredag 26. Desember,
11:00 Gudstjeneste
Prekentekst: Matt. 10, 16-22, Ta dere i vare for menneskene. Gudstjeneste på Grefsenhjemmet ved seniorprest Trygve Magelssen og kantor Erlend Fagertun.