Brosjyren som er sendt ut til alle døpte 14-åringer fra Den norske kirke.
I vår har det gått ut en brosjyre til alle 14-åringer i Den norske kirke om konfirmasjon skoleåret 15/16. Denne brosjyra er generell, og ikke en invitasjon til konfirmasjon i noen spesiell kirke. Her finner dere litt informasjon om konfirmasjonstilbudet i Bøler menighet.
Les mer
Paul Magnus Bratlie har filmet Bøler kirke som et elevarbeid i 1. vidregående på Kristelig Gymnasium. Sjekk linken under "Les mer".
Les mer
Fra første strikkekafe i høst. Foto: Stefanie Reinhart
Jula 2014 sto det et vakkert, grønt vottetre i Bøler kirke. Initiativtager var Stefanie Reinhart, og menigheten ble med på prosjektet. I den forbindelse hadde vi flere kvelder med strikkekafe i Bøler kirke høsten og vinteren 2014. Det var så hyggelig at vi fant ut at vi ville fortsette med det - så velkommen på Strikkekafe!
Les mer
To mandager i måneden er det babysang i Bøler kirke. Vi samles og synger både kjente og nye sanger, lærer rim og regler og beveger oss til musikken. Fokuset ligger på samværet mellom barnet ditt og deg. For barnet er din stemme det fineste i verden!
Les mer
Bøler menighets barnehage kommer godt ut i brukerundersøkelsen som gjennomføres i alle barnehager i Oslo hvert år.
Les mer
1 - 4 av 10