Den norske kirke

Kirkelig fellesråd i Oslo

 

Dåp, bryllup eller gravferd? Ring 23 62 90 09 (Man-fre 08-15:30)
kirketorget@oslo.kirken.no
 

 

Du er her:Forsiden
I disse dager lanserer Kirken i Oslo sin visjon for middelalderparken i Gamlebyen: En kulturkatedral for alle. Forslaget er et svar på en invitasjon fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Jernbaneverket til alle som vil være med å bidra til oppbyggingen av en ny middelalderpark. -Klart at Kirken måtte ta i mot den invitasjonen. Her lanserer vi en ide som vil bidra til at Oslo tar bedre vare på sin historie, sier leder i Kirkelig fellesråd, Torunn Sneltvedt.
Les mer Publisert den 2014-05-13
I dag har byrådet i Oslo lagt frem sitt budsjettforslag for kommunen. Det eri ngen store overraskelser for Kirkelig fellesråd, men vedlikehldsetterslepet vil fortsette å vokse i 2015. Les pressemeldingen fellesrådets leder sender ut i dag.
Les mer Publisert den 2014-09-24
Mobilen har blitt den nye lommeboken. Men kollekten i kirken har krevd løse kontanter. Kirkene i Oslo vil nå lansere muligheten for å bruke mobilen når du gir kollekt.
Les mer Publisert den 2014-05-23
Her kan du lese og se bilder av mye det som skjer i kirkene i Oslo.
Les mer Publisert den 2014-05-09
Siste gudstjeneste før kirken stenges blir 23. mars. Kirkelige fellesråd i Oslo har nå tegnet kontrakt med firmaet Klima og Bygg AS som skal være totalentreprenør ved ombyggingen av Nordstrand kirke. De vil starte sitt arbeide 1.april. Etter at den siste gudstjenesten er holdt den 23. mars vil kommende uke bli brukt til å tømme kirken for utstyr som skal brukes på Menighetssenteret i byggeperioden. Entreprenøren starter innvendige arbeider 1.april og de utvendige arbeidene tar til omkring 1. mai. Fra denne tid av vil parkeringsplassen ved kirken ikke være tilgjengelig.
Les mer Publisert den 2014-03-18
Visste du at hele 80% av dem som får menighetsbladet leser det? Og hele 80% av leserne sier at de har liten eller ingen tilknytning til kristen tro eller kirkeliv. Men menighetsbladet leser de! Tallene kommer fram i en landsdekkende leserundersøkelse utført av forsker Magnhild Landro/TNS Gallup.
Les mer Publisert den 2013-10-10
Paulus kirke i år 1935Paulus kirke i år 1935
Byrådets forslag til Oslobudsjett har også midler til Paulus kirke
Les mer Publisert den 2013-09-29
Vi er inne i en budsjettprosess som i år er like spennende som tidligere år. Hvor mye får Kirkelig fellesråd til drift og vedlikehold av kirkene i Oslo? Vi har mer enn 50 kirker, og mange har et skrikende behov for bedre vedlikehold. Stein ramler ned fra Paulus kirke, og murpussen skaller av både innvendig og utvendig i mange kirker. Forfallet i flere av Oslos kirker er godt synlig. Spørsmålet er nå; Hvor stort vil kommunens økonomiske bidrag for 2014 bli ?
Les mer Publisert den 2013-09-20
- Mange av kirkene er i enda dårligere forfatning enn jeg trodde, sier Robert Wright. Han var tillitsvalgt leder i Kirkelig fellesråd før han ble kirkeverge for et drøyt år siden. - Bevilgningen vi får fra kommunen tilsvarer ikke engang det det vil koste å rehabilitere Paulus kirke, sier kirkevergen.
Les mer Publisert den 2013-05-22
Bredtvet kirke har blitt samlingsted for katolikker fra Groruddalen. Det var fullt hus da den nye soknepresten ble innsatt, og fylkesmann og kirkeledelsen for Den norske kirke i Oslo var til stede. Du kan se bilder fra messen her. Foto: Mats Tande/ Katolsk infotjeneste.
Se bildene fra Bredtvet kirke 9. mai. Publisert den 2013-05-21
 

Kirkelig fellesråd i Oslo
Akersbakken 32, 0172 Oslo
 

post.kfio@oslo.kirken.no
Sentralbord: 23 62 90 00
Kirketorget:  23 62 90 09