Finn ut hvilken gate som hører til hvilken menighet i Oslo.
Finn din menighet her >>
Siste gudstjeneste før kirken stenges blir 23. mars. Kirkelige fellesråd i Oslo har nå tegnet kontrakt med firmaet Klima og Bygg AS som skal være totalentreprenør ved ombyggingen av Nordstrand kirke. De vil starte sitt arbeide 1.april. Etter at den siste gudstjenesten er holdt den 23. mars vil kommende uke bli brukt til å tømme kirken for utstyr som skal brukes på Menighetssenteret i byggeperioden. Entreprenøren starter innvendige arbeider 1.april og de utvendige arbeidene tar til omkring 1. mai. Fra denne tid av vil parkeringsplassen ved kirken ikke være tilgjengelig.
Les mer
Nytt orgel i Sofienberg
Instrumentenes dronning
I 2011 ble det skrevet kontrakt med det tyske orgelbyggerfirmaet Eule fra Bautzen om å bygge nytt orgelet i Sofienberg kirke. Nå er det ferdig og vi gleder oss til innvielsen som markeres med en orgelfestival 2-29. mars. Selve innvielsen skjer i en festgudstjeneste med Oslo biskop søndag 2. mars.
Les mer
Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) beklager at en ansatt har blitt utsatt for trakassering på grunn av sin seksuelle orientering. Likestillings- og diskrimineringsnemndas kjennelse bringes ikke inn for domstolene
Les mer
Alfaset krematorium
Oslo har fått seg landets eneste gravferdsråd. Rådet hadde sitt første møte mandag 18. november i Alfaset krematorium. Rådet er satt sammen av representanter for de største tros- og livsynssamfunn i Oslo.
Les mer
Visste du at hele 80% av dem som får menighetsbladet leser det? Og hele 80% av leserne sier at de har liten eller ingen tilknytning til kristen tro eller kirkeliv. Men menighetsbladet leser de! Tallene kommer fram i en landsdekkende leserundersøkelse utført av forsker Magnhild Landro/TNS Gallup.
Les mer
29. september var det jubileumsgudstjeneste i Holmenkollen kapell.
Les mer
1 - 6 av 40